Contact

Belangrijk nieuws van het bestuur

Met dit schrijven delen wij u mede dat op de Algemene Leden Vergadering van de Federatie ANSF, gehouden op

vrijdag 01 April 2022 ( geen grap ) de aangesloten lid verenigingen unaniem hebben besloten om de Federatie te ontbinden.

Dit met in acht neming van de voorwaarden en vereisten vermeld in de Statuten.

Ook deze website zal na afhandeling offline gaan.

Verzoeken tot plaatsing van artikelen door lid verenigingen zullen niet meer worden gehonoreerd.

 

Met vriendelijke groet,

Nico Fischer

Afhandelend statutair bevoegd secretaris ANSF.secretaris@ansf.nl

Total Page Visits: 4971 - Today Page Visits: 1