KLASSEN

FSR-V

In Nederland kennen we een lange traditie als het om RC. Model race boten gaat. Naast het recreatief varen is er ook behoeften om zich via wedstrijden met anderen te meten.
Natuurlijk is het competitieve element belangrijk, maar ook de gezelligheid en het samen uitoefenen van de hobby.
In de klas FSR zijn er 3 modellen, FSR-V, FSR-H, FSR-O.

FSR-V boten, deze zijn onderverdeeld naar cilinder inhoud van de motor.
3,5cc-7,5cc-15cc, dit zijn 2 tact motors met een gloeiplug, als brandstof wordt gebruikt een mengsel van Methanol en Ricinus olie.
De 27cc-35cc, dit zijn 2 tact motors met een ontsteking en bougie, en gebruiken normale 2 tact mengsmering.
De tijdsduur van de wedstrijden zijn 2 maal een kwalificatie heat van 20 Minuten, en een Finale heat van 30 minuten.
De boten varen in de richting tegen de klok in op een parcours in de form van een uitgerekte M.

FSR-O

FSR-O staat voor Offshore Klassen, deze klassen bestaat nog niet zo lang in is snel gegroeid. De model boten moeten er uit zien als de echte Offshore boten. De boot is herkenbaar aan de V vormige of catamaran romp. In de FSR-O klassen zit de schroef achter de boot half in het water wat tijdens het varen een grote boog water ontstaat.
FSR-O boten, deze zijn onderverdeeld naar cilinder inhoud van de motor.
3,5cc-7,5cc-15cc, dit zijn 2 tact motors met een gloeiplug, als brandstof wordt gebruikt een mengsel van Methanol en Risinus olie.
De 27cc-35ccc, dit zijn 2tact motors met een ontsteking en bougie, en gebruiken normale 2 tact mengsmering.
De tijdsduur van de wedstrijden zijn 4 maal een kwalificatie heat van 8 minuten, en een Finale heat van 12 Minuten.
De boten varen in de richting van de klok mee op een parcours in de form van een Ovaal.

FSR-H

Misschien wel de meest spectaculaire klasse is de Hydro klasse. In deze klassen worden zeer hoge snelheden bereikt. De form van de boot is een smalle romp met aan de voorkant 2 drijvers en ook bij dit model zit de schroef half in het water wat bij hoge snelheid grote bogen van water achter de boot veroorzaakt.

FSR-H boten, deze zijn onderverdeeld naar cilinder inhoud van de motor.
3,5cc-7,5cc-15cc, dit zijn 2 tact motors met een gloeiplug, als brandstof wordt gebruikt een mengsel van Methanol en Risinus olie.
De 27cc-35cc  dit zijn 2 tact motors met een ontsteking en bougie, en gebruiken normale 2 tact mengsmering.
De tijdsduur van de wedstrijd is 5 heats van 6 ronden, er moeten  minstens 4 heats van 6 ronden gevaren worden om geklasseerd te worden voor de Finale.

De Wedstrijden

 

Natuurlijk is snelheid belangrijk, want tenslotte is het een wedstrijd. Maar de snelste boot wint niet altijd. Het komt aan op concentratie, stuurmanskunst, afstelling, zenuwen en betrouwbaarheid. Het is een extra uitdaging voor vele hobbyisten die de extra uitdaging willen aangaan. Er zijn een paar eisen waaraan je moet voldoen om mee te kunnen doen;

 

Sportief gedrag
Er is een reglement en dat dien je te kennen als je meedoet. Zodoende gelden voor iedereen dezelfde regels. Hoe spannend het ook wordt, het is en blijft een hobby en daar staat plezier en ontspanning voorop.

Klasses
De boot en bijbehorende motor moet in een bepaalde klasse vallen. Zie hiervoor het reglement. Een bezoek aan één van de wedstrijden kan de keuze vereenvoudigen. De wedstrijdvaarders zullen zeker antwoord kunnen geven op allerlei vragen.

Transponder
De transponder (merk AMB) is een klein zendertje dat op de boot bevestigd is en noodzakelijk om westrijd te kunnen varen. De transponder is voorzien van een uniek nummer. Dmv een tel-lus en computer wordt berekend hoe snel en hoe vaak een ronde gevaren wordt. Voorheen werd dit met de hand gedaan en het transponder system heeft deze taken enorm vereenvoudigd. In Nederland is bij de meeste wedstrijden zelfs een elektronisch scorebord aanwezig.

Vereniging
De piloot van de boot moet lid zijn van een bij de ANSF aangesloten modelbouw vereniging. Dit heeft onder andere te maken met de verzekering. Ook kunt u via die vereniging de noodzakelijke ervaring en kennis opdoen door veel te oefenen en zich te informeren naar de mogelijkheden. Zo komt u voorbereid aan de start en maakt u ook kans op het podium. Kom gewoon eens kijken aan de waterkant en ervaar wat ons zo enthousiast maakt voor deze tak van de hobby.

WA verzekering met dekking voor modelboten met brandstofmotoren
Iedere deelnemer moet een persoonlijke WA afgesloten hebben die uitkeert wanneer onverhoopt met de modelboot schade aangebracht wordt aan anderen. Niet alle WA verzekering dekken. Helaas zijn niet alle WA verzekeringen hiervoor geschikt; informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

– Voor bezoek van of deelname aan een wedstrijd / evenement, zie het overzicht voor het huidige of komende seizoen.

– Voor inlichtingen over de FSR sectie neemt U contact met de sectieleider.

M (ELECTRO)

De electrospeed is een kleine maar groeiende tak van de Nederlandse Scheepsmodelsport. De hier gebruikte boten maken bijna geen lawaai, maar kunnen toch behoorlijke snelheden ontwikkelen.

De laatste jaren zijn er nog al wat wisselingen in de reglementen geweest. Daarom is in deze pagina van iedere klasse in de Electrospeed een overzicht gegeven van de regels en van het te varen parcours. Het electrospeed varen is een leuke discipline van onze hobby. Een ieder die het eens een keer met eigen ogen wil zien moet zeker naar een van de ANSF vaardagen komen !

De klassen:

F1E -1kg — snelheidsparcours voor elektro speedboten met een maximum totaalgewicht van 1,00 kg.
F1E +1kg — snelheidsparcours voor elektro speedboten met een maximaal totaalgewicht boven 1 kg.
F3E — behendigheidsparcours voor elektro speedboten.
FSRE 20 cells — Multi-racing met electro speedboten met 20 cellen..
FSRE-ECO standard — Multi-racing met electro speedboten met standaard (540) motor rond een driehoeksparcours.
FSRE-ECO expert — Met meerdere elektro speedboten zoveel mogelijk rondjes maken rond een driehoeksparcours.
FSRE-2kg — Multi-racing met electro speedboten met een maximum totaalgewicht van 2,00 kg
FSRE+2kg — Multi-racing met electro speedboten met een maximaal totaalgewicht boven 2kg
FSRE-MONO I – III — Met meerdere elektro hydroplanes met mono romp varen rond een ovaal parcours.
FSRE-HYDRO I – III — Met meerdere elektro hydroplanes met multi romp varen rond een ovaal parcours.
FSRE-mini-HYDRO — Met meerdere elektro hydroplanes zoveel mogelijk rondjes maken rond een parcours.

Voor inlichtingen over de E-speed sectie neemt U contact met de sectieleider.

S (ZEILEN)

De Sectie Zeilen houdt zich bezig met het modelzeilen in brede zin. Naast wedstrijdjachten, speciaal ontwikkeld voor het afstandbestuurde modelzeilen, zijn er ook op schaal gebouwde modellen. Binnen de Zeilsectie worden per seizoen een aantal evenementen georganiseerd waar gezelligheid voorop staat.

Wanneer met de modelzeiljachten wedstrijden gevaren wordt, gaat dit niet op het scherpst van de snede, maar op een ontspannen wijze. Het moeilijke van deze categorie is dat naast het bouwen van een goed en mooi schaalmodel ook de zeilkwaliteiten in acht genomen dienen te worden. Bij de bouw van zo’n model dient aan het begin van het bouwproces meteen rekening gehouden te worden met de eis dat het ook nog mooi moet kunnen zeilen. Dat vereist speciale aanpassingen en oplossingen.
Bij de modelzeiljachten is dit makkelijker omdat de rompen moderne vormen hebben die veelal van kunststof zijn vervaardigd en het tuigage ook modern en relatief eenvoudig is.
De wedstrijd jachten zijn in meerdere subklassen in te delen waarbij de zogenaamde Marblehead-klasse veruit de populairste is. Dit is een model met een lengte van 1.27m en een masthoogte van iets meer dan 2 meter. Het zeiloppervlak, bestaande uit het grootzeil en de fok, mag niet groter dan 0.5 m2 zijn. Een andere populaire klasse is de ‘1 meter klasse’ waarbij de romp niet langer dan 1 meter mag zijn. Tot slot bestaat ook nog de niet officiele Naviga K-klasse en de micromagic (“instap”klasse, 0,5 m voor het zeilen)

Voor inlichtingen over de zeilsectie neemt U contact met de sectieleider. Het meest recente huis- en e-mail adres vindt U op de adressen pagina.

Uiteraard bent U ook van harte welkom op een van de modelzeildagen die jaarlijks gehouden worden. Informatie over de precieze locatie van die evenementen is terug te vinden via de Wie en Waar pagina.

NS (VAREND MODEL)

Varende modellen

Zo’n wedstrijd bestaat uit twee onderdelen, n.l. het varen van een vast parkoersen en het laten beoordelen van het model door een bouwjury. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie lengte klassen.

  • F2A tot 900 mm
  • F2B 900.1 tot 1400 mm
  • F2C 1400.1 tot 2500 mm

Demonstraties Varen

Bij deze tak van de sport voert een groep of een enkel persoon een act uit met meerdere modellen. Hierbij moet je denken aan het bergen van een gezonken schip, of een complete oorlog tussen twee vloten. Dit is een van de meest spectaculaire vorm van wedstrijd bij de naar schaal gebouwde modellen.

C (STATISCH MODEL)

Statische modellen

De z.g.klasse C is eigenlijk de oervorm van modelbouw, het is het bouwen van statische modellen waarbij de nadruk ligt op schaalnauwkeurigheid en geen beperkingen kent voor inbouw van motoren en elektronika zoals bij varende modellen. Deze vorm van modelbouw wordt al eeuwenlang gedaan en wordt ook wel de”Koningsklasse”genoemd. Omdat het geen varende modellen zijn is het mogelijk om van elk schip, groot of klein, een model te bouwen.
Ook in deze klasse worden wedstrijden gehouden,zoals Wereld- of Europees kampioenschap echter met het verschil dat er hier geen 1e,2e of 3e plaats is maar het gaat om de toegekende punten.
Een jury van 3 ervaren modelbouwers met een z.g. scheidsrechterlicentie beoordeelt het model en kent punten toe. Gemiddelde van de drie met een maximum van 100 Voor puntentotaal tussen 95 en 100 wordt een gouden medaille vergeven, van 90 en 95 een zilveren en een bronzen voor de punten van 85 tot 90. Omdat de scheepvaart een enorme verscheidenheid kent en niet alle modellen met elkaar vergelijkbaar zijn, kent de C klasse 7 verschillende klassen, t.w,

C1
Modellen zonder eigen voortstuwing, b.v. zeilschepen, roeiboten ,galeeren
Zeilschepen mogen met of zonder zeilen zijn.
Dit zijn vaak historische schepen.

C2
Modellen met eigen voortstuwing, b.v. motor- of stoomschepen.
Dit kunnen historisch maar ook moderne schepen zijn.

C3 a
Diorama’s ( alle schalen)

C3 b
Niet geschilderde houten schepen

C3 c
Waterlijn modellen

C3 d
Scheepsdelen, langs- of dwars doorsnede, tot 1:250

C4
Miniatuur modellen van 1:250 of kleiner

C5
Modellen in flessen

C6
Plastic modellen zoals b.v. Revell e.a

C7
Modellen uit karton z.g bouwplaten.

          

     

Recreatie Varen

Dit is de grootste groep binnen de ANSF. Gezellig met je mede clubleden en met vele andere, tijdens een grote vaardag, op het water met je schip. Om een beetje wedstrijd element in het recreatieve varen te brengen organiseren we een serie recreatie wedstrijden waarbij de organiserende vereniging een zelf bedacht parcours uitzet. Iedere wedstrijd is zo weer anders. Aan het eind van het seizoen wordt een finale gevaren waarna de kampioen, uit een gemiddelde van de diverse wedstrijd- resultaten, naar voren komt. Dit is een leuke en ontspannen manier van varen.

Total Page Visits: 517 - Today Page Visits: 1